Peace & Love-festivalen

Under perioden 2009-2012 växte Peace & Love-festivalen i Borlänge, Dalarna, till Sveriges största festival, med som mest 50 000 sålda biljetter år 2011. Festivalen pågick i slutet av juni.

Grundarna till Peace & Love
Jesper Heed och Michael Kvist grundade 1999 den politiskt och religiöst obundna föreningen Peace & Love i Borlänge. Det var i samband med den av Peace & Loves först arrangerade festivalen som föreningen bildades.

Peace & Loves Budskappeace-and-love-logga

Mångfald, gemenskap och förståelse var Peace & Loves stående budskap. Något som genomsyrade festivalen. Under festivalen samarbetade man med olika partners som delade budskapet som  Greenpeace, WWF och Unicef.

Peace & Loves vision
Peace & Love var mer än en vanlig musikfestival. I visionen ingick förutom de givna musikinslagen även programpunkter som föreläsningar, debatter, stand up och mycket annat.

Verksamheter inom Peace & Love
Peace & Love kom att utveckla verksamheter vid sidan av festivalen; Man startade initialt Föreningen Peace & Love, därtill startades den ideella organisationen Peace & Love Foundation, Peace & Love Artists (en artistagentur) och Café Peace & Love.

Värlsledande artister
Festivalen lockade till sig både svenska och internationella musiker. Till de som uppträtt genom åren hör:

Några av de hundratals akter som uppträtt på festivalen genom åren är tunga namn som Bob Dylan, Patti Smith, Robyn och Roxette. Andra storheter som Rihanna, Sex Pistols, Alice Cooper och Mötley Crüe har också spelat under festivalen. Även Jay-Z, Håkan Hellström och Mando Diao och många fler har bidragit till en mycket välbesökt festival.

Ekonomiskt bakslag
Trots framgångarna begärdes Peace & Love AB i konkurs på grund av ekonomiska problem. 2013 års festival hade för låg biljettförsäljning, det gick inte att rädda festivalen.

Nystart
Med den ideella organisationen Peace and Love Foundation som ansvarig arrangör pågår planeringen inför en återuppstånden festival redan i år – 2014.

Enligt uppgifter i Dalarnas Tidningar ska Tiina Ohlsson, ordförande för Peace and Love Foundation, ha meddelat att de tänker sig en centralt belägen festival i Borlänge. Genom att gå tillbaks till sina rötter vill man skapa en mötesplats för människor som delar Peace & Loves vision.

I nuet är det inte aktuellt att giganter som Jay Z kommer. Man vill från Peace & Loves sida inte skapa orealistiska förväntningar på årets arrangemang.

Publiken avgör festivalens framtid – kommer de eller inte – det är nyckeln till framgång eller ej!

 
 
 
videozoom