Säkerhet på festival

På festivaler samlas tusentals människor på en begränsad yta. Det kan bli trängsel för att komma fram till scenen eller till tälten eller till matstånden, och ofta är alkohol inblandat. Både som festivalarrangör och festivalbesökare är det därför viktigt att man har säkerheten i åtanke hela tiden.

När man planerar för säkerhet på en musikfestival bör ett av ledorden vara eftertänksamhet. Det gäller att tänka efter och i förväg förutse vad som kan hända och vilka konsekvenser det kan få, liksom hur man kan förebygga att det händer. Det gäller också att planera för handelsberedskap, så att alla vet vad de ska göra och har kunskaperna för att göra det om det värsta skulle inträffa.

Ett exempel på god planering i förväg är att se till att det finns tillräckligt många vattenstationer på festivalområdet. Om festivalen sker på sommaren är det sannolikt varmt, och besökarna rör mycket på sig och står i solen. De riskerar därför vätskebrist och hälsoproblem om det inte finns möjlighet för dem att fylla på med dricksvatten. En besökare som är försvagad av vätskebrist kan lättare råka ut för olyckor, och är därför en ökad säkerhetsrisk.Säkerhet på festival 11

En annan aspekt av festivalsäkerheten som många kanske inte tänker på är att området måste vara väl upplyst. Ett bra sätt att försäkra sig om detta är att som arrangör gå runt på området efter skymning. På det sättet märker man lätt vilka delar av festivalområdet som behöver extra belysning.

Det är också viktigt att de olika funktionärerna på festivalen kan kommunicera med varandra. Genom att hyra in ett komradiosystem försäkrar sig festivalens arrangörer om att de kommer att kunna ha full koll på vad som händer på hela festivalområdet. Man kan bland annat hyra komradio här. Det är dock viktigt att komradion används på rätt sätt för att den ska vara effektiv. Man bör till exempel upprätta ett tydligt kanalsystem, så att flera konversationer kan föras samtidigt, och man bör träna personalen i radiodisciplin, det vill säga hur man pratar i en komradio.

Även som besökare har man självklar ett visst ansvar för sin egen säkerhet. Man kan till exempel förbereda sig genom att ta reda på så mycket som möjligt om vilka faciliteter som kommer att finnas på festivalområdet, och ta med sig öronproppar, en väska för att förvara värdesaker i och en flaska att fylla med vatten. Man bör även se även till att hålla ihop med sina kompisar, och komma överens om en uppsamlingsplats på området ifall man skulle tappa bort varandra.

 
 
 
videozoom